Wanneer bespreekt college problemen woningbouw met projectontwikkelaars?

Op 27 juni heeft het ED een artikel geschreven “Code rood op woningmarkt Gemert-Bakel. Dit naar aanleiding van een presentatie tijdens de commissievergadering ruimte (23 juni 2021) over de stand van zaken over de woningmarkt in onze gemeente.

 

In genoemd artikel werd de volgende uitspraak van wethouder van Zeeland geciteerd.

,,We werken er hier op het gemeentehuis echt allemaal keihard voor, daar ligt het niet aan. Maar soms duurt het gewoon allemaal wat langer dan we graag zouden willen. We zijn voor woningbouw immers afhankelijk van projectontwikkelaars.”

 

Wij weten dat de uitspraak van Wethouder van Zeeland grote beroering en irritatie onder projectontwikkelaars heeft veroorzaakt. Met name de woorden: We zijn voor woningbouw immers afhankelijk van projectontwikkelaars.” Hiermee werd door wethouder van Zeeland op een vrij directe wijze het tekort aan nieuwbouwwoningen en de traagheid waarmee gebouwd wordt bij de projectontwikkelaars gelegd.

 

Projectontwikkelaars ervaren juist bij het ontwikkelen van projecten veel vertraging vanuit de gemeente zo horen wij van verschillende kanten. De woorden van de wethouder viel daarom ook slecht en naar aanleiding van reacties vanuit de markt heeft de wethouder vervolgens een toezegging gedaan om een bijeenkomst met projectontwikkelaars te organiseren om te praten over de problematiek rondom de woningbouwmarkt in onze gemeente.

 

Hoe de aankomende maanden samengewerkt wordt tussen gemeente en projectontwikkelaars is van cruciaal belang voor het aantal woningen dat in 2022 fysiek opgeleverd kan worden in onze gemeente. Voor alle 250 woningen die volgens het college volgend jaar opgeleverd moeten worden, zal de bouw nooit eerder dan kwartaal 1 2022 kunnen starten. Met een doorlooptijd van gemiddeld 12 maanden voor nieuwbouw is het naar mening van de VVD bijna onmogelijk deze woningen in 2022 op te leveren.

 

De VVD juicht de actie van de wethouder om met de projectontwikkelaars in gesprek te gaan dan ook van harte toe, maar wij maken ons ook zorgen over de snelheid waarmee het college ook nu weer handelt.


27 juni is naar ons weten deze toezegging gedaan door de wethouder, maar er is een maand na dato nog geen bijeenkomst gepland. Kostbare tijd gaat zo verloren zo! Het is code rood op de woningmarkt en er is geen tijd te verliezen.


Wanneer bespreekt college problemen woningbouw met projectontwikkelaars? 

Om daar duidelijkheid in te krijgen heeft de VVD daarom onderstaande vragen aan het college gesteld om zo een beeld te kunnen vormen hoever de wethouder met de organisatie van deze bijeenkomst is.

 

-        Klopt het dat wethouder van Zeeland een toezegging in de markt heeft gedaan om een bijeenkomst met projectontwikkelaars en adviseurs te organiseren om met elkaar in gesprek te gaan over de problemen die ontwikkelaars ervaren met woningbouw in onze gemeente?

-        Is er al een datum gepland?

-        Is deze datum in de markt al gecommuniceerd?

-        Is deze meeting alleen voor projectontwikkelaars en adviseurs bedoeld of ook voor Goed Wonen?

-     De VVD wenst een verslag te ontvangen van deze bijeenkomst. Is dat mogelijk?