Raadsvraag economisch stimuleringsplan corona crisis ondernemers Gemert-Bakel

De VVD vindt dat dat het college een economisch stimuleringsplan corona crisis moet maken.

Op 24 augustus 2021 heeft het college een besluit genomen om de BIZ-bijdrage Gemert centrum niet te innen en deze lokale belasting uit de coronagelden te voldoen.

De VVD vindt het een goede zaak dat ondernemers uit onze gemeente een stuk ondersteuning krijgen van de lokale overheid. Niet alleen het financiële component is daarbij belangrijk. Het toont ook de betrokkenheid die wij als gemeenschap ervaren om elkaar in tijd van een crisis te helpen. 

Wij hebben als VVD al eerder in de raad ervoor gepleit dat het college met een stimuleringsplan zou komen om onze lokale ondernemers te ondersteunen in de doorstart na de coronacrisis en dit plan ook aan de raad voor te leggen.
l

De compensatiemaatregel met betrekking tot de BIZ bijdrage zien wij als een onderdeel van de uitvoering van zo’n plan. Maar wij zouden graag zien dat er planmatig gewerkt wordt.

Niet alleen voor de centrumondernemers uit Gemert. De VVD wil plannen zien voor geheel ondernemend Gemert-Bakel.

Zodat op basis van zo’n stimuleringsplan afwegingen en prioriteiten gesteld kunnen worden en de coronagelden optimaal ingezet kunnen worden.