Goed Wonen Gemert bevestigt zorgen VVD over woningmarkt

Code rood, ook voor nieuwbouw sociale huurwoningen. 

Afgelopen week heeft een delegatie van de Raad overleg gevoerd met de directeur van Goed Wonen Gemert (GWG), Hans Vedder. Op de agenda stond natuurlijk de ontwikkelingen met betrekking tot de bouw van sociale huurwoningen in onze gemeente. 

Op 23 juni 2021 stelde de VVD al in de commissievergadering Ruimte, dat het code rood was voor de woningmarkt in onze gemeente. Op basis van de geleverde cijfers, concludeerde de VVD dat er heel weinig woningen in 2021/2022 opgeleverd zouden worden. Zie ook ED artikel code rood woningmarkt Gemert-Bakel

8 juli sprak het College bij monde van Wethouder van Zeeland in een artikel in het ED zich positief uit over nieuwbouw in onze gemeente en dat er in 2021 – 2022 470 woningen OPGELEVERD zouden worden. Het verwijt van de oppositie (VVD) dat er ook geen nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd, klopt volgens Van Zeeland ook niet in zo zei ze in het ED artikel.

Hans Vedder was diplomatiek in zijn bewoordingen, maar op 1 punt sprak hij zich onomwonden uit richting de aanwezigen. "Er wordt niet gebouwd in Gemert-Bakel", zo zei Hans Vedder letterlijk en zijn conclusie was ook dat er ook nauwelijks sociale huurwoningen gebouwd worden. Zie ook het artikel in het ED van 9 september 2021 Boodschap woningcorporatie: Nauwelijks nieuwe huurhuizen in Gemert-Bakel

De conclusie van Hans Vedder staat haaks op de houding en uitspraken van het college. Het College houdt namelijk nog steeds de politieke schijn op, dat het allemaal wel meevalt in onze gemeente (ED artikel 8 juli).

De motie van de VVD/D66 bij de laatste raadsvergadering voor de vakantie, met spoed 100 nieuwe sociale huurwoningen werd zelfs door het College ontraden. De motie haalde het met steun van de Dorpspartij. Het CDA volgde het College en stond hierin alleen in de raad.

Wat cijfers over Goed Wonen Gemert
Bij GWG staan 3891 woningzoekende ingeschreven. 13% van de huurwoningen valt in de categorie goedkope huurwoningen. Dat percentage is veel te laag vindt de VVD overigens. In 2020 verwisselden via Goed Wonen Gemert 151 huurwoningen van huurder. Van de 151 huurwoningen was 31 (21%) een goedkope huurwoning.

In 2020 werd 276 keer op een verhuuradvertentie gereageerd. In 2019 was dat gemiddeld 148. Gemiddeld levert GWG 10 huurwoningen per jaar voor vergunninghouders (7%). 

In 2020 signaleerde de VVD al met vragen aan het college dat de opvang van statushouders zal verdubbelen en dat dit ook effect heeft voor de huisvesting van deze doelgroep.

276 reacties op een verhuuradvertentie en maar weinig goedkope huurwoningen maakt de noodzaak tot actie meer dan noodzakelijk! De jeugd staat letterlijk in de kou en de VVD verwacht dat wij nog meer statushouders moeten gaan huisvesten.

 Waar moet het beter? De Raad heeft een woonvisie vastgesteld, waarin staat dat projectontwikkelaars 25% sociale huurwoningen moet bouwen. Uit een analyse van de VVD op 6 projecten/523 woningen, blijkt dat dit slecht 7-8% te zijn. Op basis van onze analyse wordt bij deze 6 projecten 100 sociale huurwoningen te weinig gebouwd.

Het College moet in ieder geval de woonvisie beter gaan uitvoeren. Daarnaast moet het College Goed Wonen beter in stelling brengen, om samen met projectontwikkelaars huurwoningen te realiseren.

 De VVD heeft het initiatief genomen om GWG uit te nodigen voor dit gesprek. Het was echter een wens van de gehele Raad van maanden geleden, die het college nooit heeft overgebracht aan Goed Wonen Gemert. Waar is het gevoel van urgentie?  

De problemen op woningmarkt raakt jong en oud. Als het aan de VVD ligt trekken we als Raad samen op, om het College wakker te schudden en aan het werk te zetten.

Jan Vroomans
Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel