Bouwoffensief College, Krachtig optreden of politieke schijnvertoning? Oordeel zelf!

Het is code rood op de woningmarkt in Gemert-Bakel


Het college kondigde afgelopen week een bouwoffensief aan. Met de huidige woningnood, zou je denken, dat klinkt goed.

 

De VVD juicht iedere stap die helpt om de woningmarkt vlot te trekken van harte toe. Maar de uitspraken van de CDA-wethouders Claassen en Van Zeeland in het ED van 16 september jl., doen ons de wenkbrauwen fronsen.

 

Het bouwoffensief is gebaseerd op drie punten:

  • Vaker en sneller bouwgrond aankopen,
  • Woningbouwstichting Goed Wonen eerder betrekken bij nieuwbouwplannen, ook van projectontwikkelaars. 
  • De banden met die ontwikkelaars en adviseurs in de Gemert-Bakelse bouwwereld aanhalen.

Actieve grondpolitiek kan zeker helpen bij de woningnood en college kan pas recent dit instrument inzetten. Op dit punt kunnen wij het college nog volgen. Maar dan….

 

Bij de 2 andere punten waarop dit “bouwoffensief” gebaseerd is, komt bij de VVD de vraag op, waarom niet eerder?

 

Wat voorafging:

In 2020 hebben adviseurs al de noodklok geluid over de vertragende interne processen. Hier is toen niets mee gedaan! Waarom komt dit college nu pas in “beweging”?  Is het aangekondigde bouwoffensief een uiting van krachtig bestuur of symboliseert het eerder op een zeer pijnlijke manier de incompetentie van dit college?

 

Alle signalen heeft het college onder het vloerkleedje proberen te vegen. Totdat Goed Wonen zelf ook publiekelijk de zorgen van de VVD deelde.

 

Het bouwoffensief bestaat uit 3 verbeterpunten. Het belangrijkste punt wordt door het college echter vergeten. Namelijk uitvoering geven aan het vastgesteld beleid: de Woonvisie. De  Raad heeft daarin beleid vastgesteld m.b.t. de verdeling per type woning bij nieuwbouwplannen. 25% sociale huur – 15% middel dure huur – 15% goedkope koopwoningen.

 

Daar voldoet geen enkel plan aan! Het feit dat het college dit punt niet als onderdeel van het bouwoffensief benoemt, zegt ons veel. Het is ook tekenend dat het college geen enkel signaal richting Raad heeft gegeven dat de Woonvisie niet gehaald wordt.

 

Het borgen van voldoende woningen is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente. De Woonvisie is HET instrument van het college om dit te kunnen borgen. Alle projectontwikkelaars zijn hierin gelijk, ook de gemeente als ontwikkelaar moet zich hieraan houden.

 

Dat moet de boodschap zijn van het college. Een projectontwikkelaar die niet volgens de Woonvisie wil ontwikkelen, moet duidelijk gemaakt worden dat dit niet acceptabel is. In het uiterste geval zou je het woord onteigening eens kunnen laten vallen.

 

Het begint echter allemaal met een college die daadkrachtig is. Die voor een opdracht staat, proactief en in control is. Die met verstand bestuurt en niet met een politieke schijnvertoning zijn straatje probeert schoon te vegen.

 

Jan Vroomans

Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel