Kans op meer betaalbare woningen gemist - Met dank aan CDA, Dorpspartij en Lokale Realisten

Raadsvergadering 7 oktober - Motie Woonvisie VVD - fractie Vogels

28 september deed het college een opmerkelijke uitspraak in het Gemerts Nieuwsblad. 

In een artikel in het Gemerts Nieuwsblad over de grondaankoop in Handel - Woningbouwkavels Handel binnen 2 jaar uitgegeven - werd op de vraag of hier ook sociale huurwoningen gebouwd zouden worden, door burgemeester van Veen het volgende hierover gezegd. 

….“Richtlijn, maar geen verplichting is om ook sociale huur en koop te realiseren” Ik viel van mijn stoel toen ik deze uitspraak van Burgemeester van Veen las!”…

23 juni heeft de VVD code rood voor de woningmarkt uitgeroepen. De doorloopsnelheid van de woningbouwprojecten stagneert door gebrekkige interne processen en er wordt niet gebouwd volgens de woonvisie.

In de woonvisie staan de percentages per type woning benoemd waaraan een woningbouwproject getoetst en beoordeeld kan worden. Met deze woonvisie stuurt de gemeente de woningmarkt, dat er gebouwd wordt naar de behoefte van onze inwoners. Sturen wij daarin niet, dan zal een projectontwikkelaar, op Goed Wonen na, niet snel projecten ontwikkelen voor sociale huur- en betaalbare koopwoningen. 

De gemeente heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedere inwoner van onze gemeente een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd heeft. De woonvisie geeft hier sturing aan.

Hans Vedder van Goed Wonen, onderschrijft in het ED van 9 september onze zorgen dat er veel te weinig sociale huur gebouwd wordt en toch spreekt de burgemeester zich zo uit!

Plan Doonheide voldoet niet aan de woonvisie. Zou dat wel gebeuren, dan zou dat het volgende betekenen voor onze inwoners.

  • Geen 41 maar 72 sociale huurwoningen (+31)
  • Geen 22 maar 43 betaalbare koopwoningen (+21) 
  • 18 extra woningen in het midden dure koop segment.

Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te concluderen dat als op grote projecten de woonvisie niet gehaald wordt, dat dit dan ook niet zal lukken op het totaal aan woningbouwprojecten.

In de raad van 7 oktober heeft de VVD, samen met fractie Vogels daarom een motie ingediend om het college op te roepen de woonvisie strikt te volgen of naar de raad te komen als het college wil afwijken van de woonvisie.

Het CDA, Dorpspartij en de Lokale Realisten steunde de motie niet. Alle partijen kennen de cijfers. Deze 3 partijen hebben met hun tegenstem een kans laten liggen voor meer betaalbare woningen voor onze inwoners.

Het CDA maakte zich in het debat meer zorgen om de effecten van onze motie op de positie van de projectontwikkelaars, dan om onze inwoners.

De Dorpspartij vond dat de woonvisie van toepassing is op het geheel aan projecten en niet op projectniveau gekeken moet worden. Wordt de woonvisie niet gevolgd bij de grote projecten, dan haal je de doelstelling per definitie ook niet op het geheel. De Lokale realisten huilde inhoudsloos vrolijk met de coalitie mee. 

Door de ongelofelijke domme en schadelijke woorden van Burgemeester van Veen weten projectontwikkelaars nu ook dat ze bij de onderhandelingen door het college niet verplicht gesteld worden om voor “minder aantrekkelijke doelgroepen” woningbouw te ontwikkelen. 

Wethouder van Zeeland en niet portefeuillehouder Steeghs (Woonvisie) ontraadde onze motie. Wij hebben een woonvisie, die niet verplicht is. Een visieloze woonvisie en een college die vergeet wie de portefeuillehouder is voor de woonvisie.

Dit college laat een belangrijke groep, die voor wonen afhankelijk is van het beleid van de gemeente met steun van het CDA, de Dorpspartij en de Lokale Realisten, letterlijk in de kou staan.