Jan Vroomans gekozen als lijsttrekker voor de VVD Gemert-Bakel

GEMERT – Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 november 2021 van de VVD Gemert-Bakel, is Jan Vroomans gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Unaniem werd er ingestemd met het voorstel Jan Vroomans vast te stellen als lijsttrekker. 

Jan Vroomans was de afgelopen 4 jaar actief als raadslid en fractievoorzitter en heeft in deze periode een fikse groei van de fractie weten te realiseren. 

Tijdens de algemene ledenvergadering is naast het lijsttrekkerschap ook de complete kieslijst vastgesteld. De kieslijst bestaat uit 15 personen. In combinatie met het al eerder vastgestelde verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026, is de fractie van de VVD Gemert-Bakel klaar om verder campagne te gaan voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Het woord ‘verder’ wordt bewust gekozen, dit omdat de visie van fractievoorzitter Jan Vroomans is, dat er al in 2018 gestart is campagne te gaan voeren. De belangen van de inwoners van de gemeente Gemert-Bakel behartigen is een doorlopend proces en wordt door de VVD Gemert-Bakel niet pas vlak voor de verkiezingen gestart.

De fractie van de VVD Gemert-Bakel heeft als doel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een minimaal aantal van 4 zetels te behalen. Niet enkel is de fractie enorm gegroeid, maar is er ook flink verjongd. De lijst bestaat uit leden tussen de 19 en de 79 jaar, zo is er een varia aan leeftijden wat tot een prachtig diverse lijst heeft geresulteerd. 

Om de fractie goed voor te bereiden op de nieuwe regeerperiode hebben de leden van de VVD Gemert-Bakel een politieke masterclass gevolgd. In deze maandelijkse sessies zijn de fractieleden optimaal voorbereid voor het commissie- en raadswerk.

Zoals u van ons gewend bent, volgt er binnenkort weer een update over de lopende zaken in de gemeentepolitiek. Mocht u zelf zaken willen bespreken of aandragen, neem dan contact met ons op via info@gemert-bakel.vvd.nl.