Paraplubestemmingsplan reparatie uitbreiding dierenverblijf - Moet dit mandaat bij college blijven?


Tijdens de commissievergadering ruimte is er deze week gesproken over het Paraplubestemmingsplan Buitengebied, reparatie uitbreiding dierenverblijf Gemert- Bakel.

Het paraplubestemmingsplan Buitengebied, reparatie uitbreiding dierenverblijf betreft drie zaken. Twee onderwerpen hebben te maken met het aspect stalderen. De punten met betrekking tot stalderen zijn verplichte aanpassingen omdat hogere wetgeving deze aanpassing nu eenmaal voorschrijft. Een technische formaliteit zeg maar.

Het derde punt heeft met de afwijkingsbevoegdheid voor uitbreiding van dierenverblijven in het buitengebied te maken op het buitengebied van toepassing zijnde bestemmingsplannen

Deze afwijkingsbevoegdheid maakt het mogelijk dat het college, zonder de raad daarin verder te betrekken, gemandateerd is om een vergunningsaanvraag voor uitbreiding van dieren/verblijven te honoreren.

Zo'n besluit van het college kan bijvoorbeeld resulteren in een uitbreiding van een varkensbedrijf zoals bijvoorbeeld het geval is aan de Rooije Hoefsedijk van 4000 naar 8000 dieren. 

De VVD vindt dat de impact van dit soort besluiten dusdanig groot kan zijn, dat wij deze afwijkingsbevoegdheid/mandaat niet meer aan het college over willen laten. Deze bevoegdheid moet terug naar de raad.

Deze afwijkingsbevoegdheid staat nu fout geformuleerd in het bestemmingsplan, waardoor het college eigenlijk geen gebruik kan maken van deze bepaling. Vandaar dat het college dit foutje wil repareren.

De reparatie actie middels dit Paraplubestemmingsplan zou het mandaat van het college op dit punt bevestigen/herstellen en kan daardoor directe invloed hebben op de vergunning voor uitbreiding van het varkensbedrijf aan de Rooije Hoefsedijk. Het college heeft juridisch gezien nu onterecht gebruik gemaakt van haar afwijkingsbevoegdheid.

Daarmee zou de kans groter worden dat de rechter de vergunning vernietigt en de procedure voor de uitbreidingsplannen opnieuw en via de raad zou moeten verlopen.

Met dit besluit zou de raad de verleende vergunning door het college als raad bevestigen. Iets wat haaks staat op het unaniem onderschreven initiatief om te onderzoeken welke mogelijkheden voor bedrijfsverplaatsing er zijn. 

Door de afwijkingsbevoegdheid juridisch te herstellen en daarmee de vergunning voor uitbreiding van een varkensbedrijf aan de Rooije Hoefsedijk juridisch te borgen, zou wellicht zelfs een eventuele verplaatsing duurder c.q. bemoeilijkt kunnen worden.

Er liggen nog een aantal aanvragen te wachten voor uitbreiding van dieren en uitbreiding van stallen waarover het college zonder de raad te betrekken kan beslissen als wij instemmen met dit herstelplan  van het college.

Hoewel het onderwerp uitbreiding van dieren een politiek gevoelig onderwerp is, heeft het college ook in deze aanvragen op geen enkele wijze de raad tot nu toe betrokken. 

Nee zeggen tegen het in stand houden van het mandaat wil niet zeggen nee zeggen tegen nieuwe initiatieven, zoals de heer Coopmans suggereerde tijdens het debat op 24 november.

Alleen heeft het college niet het laatste woord, maar de Raad. Daar is niet mis mee. Toch? Het gaat meer dan alleen om het herstellen van een foutje zoals u ziet.

Een procedure duurt hoogstens 2 maanden langer. De heer Meulenmeesters zegt hier het volgende op

Het CDA en de Dorpspartij zijn voor het herstel van dit "foutje" in het bestemmingsplan. Zij gebruiken allerlei rookgordijnen om bij de essentie weg te blijven.

Mandaat uitbreiding dierenverblijf bij het college houden of het mandaat terug naar de raad. U kunt uw stem nog tot 16 december laten horen. Hoe? Wij hebben een like en share actie op de facebook pagina van de VVD geplaatst.

Als u net als de VVD vindt dat het mandaat op dit punt terug moet naar de raad, LIKE EN SHARE ons bericht op facebook. Laat zo aan de gemeenteraad uw mening horen. 

Bekijk de bijdragen van de fracties tijdens de commissie ruimte van 2 november 2021