Meerderheid tekent zich af om woningzoekende in Gemert-Bakel voorrang te geven in zoektocht naar woning

Op 23 juni sprak de VVD in de commissie ruimte zich al uit over de woningmarkt. Er is sprake van een code rood situatie. Te weinig nieuwbouwwoningen worden opgeleverd. De woonvisie wordt onvoldoende toegepast en er worden ook nog veel te weinig sociale huurwoningen gebouwd, om de prestatieafspraken van Goed Wonen te realiseren. 

Tijdens de afgelopen commissievergadering ruimte, presenteerde het college de laatste cijfers, van woningen die in 2021 zijn opgeleverd. Dat waren er 156. Dat lijkt een aardige aantal, maar dit getal is nog niet gecorrigeerd met de woningen die vervangen zijn door nieuwbouw.

De werkelijke groei aan woningen voor 2021 is tot nu toe, ongeveer 110 woningen en staat in schril contrast met de uitspraak van Wethouder van Zeeland, dat er dit jaar 220 woningen bijkomen. Met nog 1 kwartaal te gaan staan we op 50% van de doelstellingen van de wethouder.

Die code rood uitspraak van de VVD komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. 

We wilden niet alleen druk opvoeren om het college in beweging te krijgen. De VVD is ook zelf met initiatieven gekomen, om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Zo heeft de VVD de stap genomen, om een werkgroep woningmarkt op te zetten. Met als doel om samen met alle fracties voorstellen te bedenken, om meer woningzoekende aan een woning te helpen.

In de aankomende raadsvergadering zal er een breed gedragen voorstel behandeld worden, met betrekking tot Tiny Houses. 

In de raadsvergadering van juli is de VVD met de motie  “Met spoed 100 extra sociale huurwoningen in 2 jaar” gekomen. De motie kreeg met de steun van de Dorpspartij een meerderheid in de raad.

Het directe gevolg van de motie, is al zichtbaar geworden in het plan Doonheide II. Zo waren er eerst 10 sociale huurwoningen gepland in dit plan, dat zijn er nu 40 geworden. 

Iedere inwoner van Gemert-Bakel moet fatsoenlijk kunnen wonen. Starters en jongeren, de toetreders tot de woningmarkt hebben het hierin extra zwaar te halen. In een markt waarin zo een schaarste is voor woningzoekende uit onze gemeente, is elke (huur) woning die naar woningzoekende van buiten onze gemeente gaat, lastig uit te leggen. 

Tijdens de commissievergadering op 23 juni heeft de VVD uitgesproken, dat onze inwoners met voorrang in aanmerking moeten komen voor beschikbare woningen. De wethouder sprak zich toen echter uit, dat dit soort afspraken in strijd is met de wet. In Zaanstad bleek het wel mogelijk te zijn dit zo te organiseren. 

Op 25 juni heeft de VVD daarom hierover extra vragen gesteld aan het college. Uit antwoorden van het college bleek, dat het juridisch kader het op dit moment niet mogelijk maakt deze stappen te zetten. 

Minister Ollongren komt nu met wetgeving die het mogelijk maakt, om verdringen op de lokale woningmarkt tegen te gaan.  

Gisteren lazen wij in het ED in het artikel “Het lijkt erop dat Gemert-Bakel straks eigen woningzoekenden gaat voortrekken”, dat de Dorpspartij zich aansluit bij ons idee.

Hiermee lijkt het erop dat, nog voordat de wet is aangepast, er in Gemert Bakel een politieke meerderheid aan het ontstaan is voor het eigen inwoners eerst-principe.

Raadslid Coopmans heeft een serie vragen gesteld aan het college over dit onderwerp. De Dorpspartij wil dat het college, vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving, op voorhand al met een actieplan komt.

De VVD zou dat toejuichen, maar gezien de antwoorden die het college eerder heeft gegeven op vragen van de VVD, denken wij dat we toch moeten wachten totdat de wet is aangepast op dit punt.