CDA en Dorpspartij amenderen aanbevelingen onderzoekscommissie Rooije-Hoefsedijk 41

.

Kans op een goede oplossing ondermijnd

 

Afgelopen donderdag stond in een besloten raadsvergadering het onderwerp Rooije-Hoefsedijk 41 op de agenda.

 

Het doel van het onafhankelijk onderzoek was te bekijken of er een andere ruimtelijke invulling van de locatie aan de Rooije-Hoefsedijk 41 te Gemert te bedenken was, om een vorm van intensieve veehouderij op deze locatie uit te sluiten.

 

Een ding werd snel duidelijk tijdens het onderzoek. Het college had nooit zelfstandig een vergunning voor de uitbreiding van het varkensbedrijf mogen verlenen. De locatie van het varkensbedrijf Rooije-Hoefsedijk ligt in een stedelijk zoekgebied. Dat betekent kort gezegd dat het ruimtelijk voorstelbaar is dat in dit gebied in enige vorm gebouwd kan worden.

 

Het feit dat het varkensbedrijf in een stedelijk zoekgebied ligt, is ook juridisch reden genoeg om het verzoek voor uitbreiding niet te honoreren. De eerdere uitspraak van het college dat er aan de aanvraag verplicht meegewerkt moest worden, is dus een harde leugen.

 

Het gebied rondom de Rooije-Hoefsedijk 41 zou een mogelijke logische uitbreidingslocatie voor een industrieterrein kunnen zijn. Je wil dan niet, dat op basis van deze informatie, snel initiatieven genomen worden die de ontwikkeling van een industrieterrein zou kunnen frustreren. Hiervoor heeft de overheid allerlei juridische instrumenten tot zijn beschikking.

 

Wij hebben als raad bijna drie maanden met het college een discussie gevoerd welke instrumenten wij hiervoor zouden kunnen/moeten inzetten. De houding van het college was op alle vlakken onwelwillend te noemen.

 

Als onderzoekscommissie hebben wij 2 punten aan de raad voorgesteld om de denkrichting van de ontwikkeling een industrieterrein te borgen. Bescherm het gebied tegen ongewenste ontwikkelingen door een aanhoudingsbesluit geur te nemen en ga met de eigenaar van het varkensbedrijf aan de Rooije-Hoefsedijk 41 de onderhandelingen in om de intensieve veehouderij op deze locatie te staken.

 

De onderzoekscommissie (inclusief CDA/Dorpspartij) was unaniem in dit advies richting de raad, maar toch amendeerde het CDA en de Dorpspartij afgelopen donderdag in de raadsvergadering zelf het voorstel van de onderzoekscommissie Rooije-Hoefsedijk 41.

 

Het aanhoudingsbesluit geur kwam door het CDA en de Dorpspartij te vervallen en de onderhandelingen met de familie Jans werd in een perspectief gesteld dat je net zo goed direct kunt stoppen.  

 

Door het onderhandelingsproces met de ondernemer gevestigd op

Rooije-Hoefsedijk 41 te Gemert te koppelen aan een bouwgrondexploitatie,

een goedkeuring van de provincie en de uitdrukkelijke garantie van de provincie dat uitbreiding van een industrieterrein in Gemert niet ten koste gaat van de geplande uitbreiding binnen Bakel en Milheeze, ben je op zoveel obstakels aan het opwerpen dat de kans van slagen bewust ondermijnd wordt.

 

De gehele oppositie, inclusief de VVD heeft dan ook tegen deze aanpassingen op het voorstel van de onderzoekscommissie gestemd. Het aangepaste besluit is door het CDA en de Dorpspartij aangenomen.

 

Laat u geen zand in de ogen strooien door de mooie verhalen van het CDA en de Dorpspartij. Niet voor niets heeft heel de oppositie tegen de aanpassingen van het CDA en de Dorpspartij op het voorstel van de onderzoekscommissie Rooije-Hoefsedijk 41 gestemd.

 

Het uiteindelijke besluit gaat niet het gewenste resultaat opleveren.

 

Jan Vroomans

Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel