ECHT doen waar het om draait

Vorige week heeft de laatste raadsvergadering van deze bestuursperiode plaatsgevonden. Er stonden een paar belangrijke onderwerpen op de agenda. 

Gestart werd met het woningbouwplan Doonheide. In Gemert worden de aankomende 5 jaren, 288 huizen gebouwd. Er wordt gebouwd, dus iedereen zou blij moeten zijn volgens het CDA.

In eerste instantie heeft het college 40 procent sociale huur- en betaalbare koopwoningen in bouwplan Doonheide geëist, maar een simpel briefje van de projectontwikkelaar was genoeg, om 61 sociale huur- en betaalbare koopwoningen te schrappen uit het plan.

De motie van de VVD “Met spoed 100 sociale huurwoningen extra”, heeft het leed iets kunnen verzachten. Door deze motie kwamen er 30 sociale huurwoningen bij, maar helaas daalde het aantal betaalbare koopwoningen in het plan. Uiteindelijk missen wij nog steeds 51 sociale huur- en betaalbare koopwoningen, die volgens de woonvisie wel benodigd zijn.

Je kunt wel zeggen, doen waar het om draait, maar als je het vervolgens niet doet, wat schieten onze inwoners er dan mee op? Het CDA kijkt bewust weg van de feiten. Komt met mistverhalen, dat de afspraken met de projectontwikkelaar al eerder dan de woonvisie waren gemaakt. De VVD heeft aangetoond dat al deze verhalen niet kloppen.

Het resultaat is dat 51 gezinnen en/of starters langer moeten wachten op een woning. Als je doet waar het om draait, dan ben je kritisch naar het college en stuur je samen met andere raadfracties, het college de goede richting op als het fout gaat. Zeker als feitelijk onderbouwd wordt, dat het de verkeerde kant op gaat. 

Het CDA kijkt bewust weg van problemen, komt met mooi weer verhalen dat er gebouwd wordt en probeert met deze strategie een bliksemafleider richting de inwoners te creëren. De raad is er niet om het college te verdedigen en uit de wind te houden, maar om het college te controleren en bij te sturen wanneer nodig.

Dit is geen incident, het is een geolied CDA-mechanisme, dat in werking treedt als het college verzuimd. Oude politiek, oude bestuurscultuur. De VVD stelt, weg ermee! 

Ook de uitbreiding van Bierbrouwerij stond in het teken van de oude politiek. Het CDA heeft ongeveer wel alles uit de kast gehaald, om het plan door de raad te krijgen. Het voldoet op geen enkel front aan het huidige beleid, maar toch wilde het CDA doorzetten. Wiens belangen het CDA diende, mag u zelf bedenken. Volgens ons is het terecht, dat het plan de eindstreep niet haalde.

Vervolgens stond Natuurbegraafplaats Nederheide op de agenda. De VVD kwam met een motie die door iedereen gesteund werd, behalve door, zoals u waarschijnlijk al verwacht, het CDA.

Wat is het geval? CDA-wethouder Bartje Claassen wil grond verkopen voor een natuurbegraafplaats. Het college betrekt de raad op geen enkele wijze hierbij. Dit terwijl de grond verkocht wordt, onder de conditie dat de raad goedkeuring zal geven, aan een benodigde wijziging in het bestemmingsplan.

Zo handelt het college al 4 jaar richting de raad. Iedere fractie had de CDA-wethouder terug moeten fluiten. Het CDA niet, die doet waar het voor het CDA om draait. Oude politiek krampachtig proberen vast te houden.

Jan Vroomans
Fractievoorzitter en Lijsttrekker
VVD Gemert-Bakel